Βασικό Μενού

Χαιρετισμός G. Manager
Διοίκηση Ακαδημίας
Τμήματα
Καθηγητές & Συνεργάτες
Σπουδές Εξ. αποστάσεως
Διεθνείς Σχέσεις
Οι Εγκαταστάσεις μας
Τα νέα μας
Βιβλιοθήκη
Γραμματεία
Φωτογραφίες
Ιστοσελίδες
Οι φοιτητές μας

Μετρητής Επισκεπτών

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Μέσα στα πλαίσια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, το εκπαιδευτικό σύστημα σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκεται αντιμέτωπο με αρκετές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που περιμένουν την αξιοποίησή τους. Ήδη, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα εκμεταλλεύονται την τεχνολογική υποδομή προσφέροντας προγράμματα τηλεκπαίδευσης σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής της εκμάθησης είναι η διαφορετική θέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου στο χώρο ή στο χρόνο (Perraton, 1988), o δυνητικός έλεγχος της διαδικασίας της μάθησης από τον εκπαιδευόμενο μάλλον παρά από τον εκπαιδευτή (Jonnasen, 1992) και η συνεχής επικοινωνία τους, δια μέσου προηγμένων τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για αυτόν το σκοπό     (π.χ. Internet, web camera, e-mail,κτλ)

Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μία διαδικασία μάθησης κατά την οποία ο μαθητής και ο εκπαιδευόμενος χωρίζονται χωρικά ή και χρονικά και αποτελεί αυτή την στιγμή μια από τις ταχύτατες αναπτυσσόμενες μορφές εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με τη χρήση μιας ποικιλίας μέσων, παραδίδονται μαθήματα σε ακροατήρια που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυξανόμενων ομάδων πληθυσμού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον σε οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση να παρέχουν εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων σε μαθητές που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, με δυνατότητα αυξημένης αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτή.

H  νέα αυτή διαδικασία μάθησης παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης. Η δια βίου εκπαίδευση, μια ανάγκη που γίνεται όλο και πιο επιτακτική τη σημερινή εποχή, έχει ιδιαιτερότητες που μπορούν να καλυφθούν από τη νέα αυτή διαδικασία μάθησης. Η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν προσφέρονται από τοπικά πανεπιστήμια, η παρακολούθηση από άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι επίσης πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η εκπαίδευση από απόσταση στον εκπαιδευτή και τον μαθητή.

Στην τηλεκπαίδευση και γενικά σε εφαρμογές τηλεδιάσκεψης μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, δηλαδή να έχουμε:

    Ηχο, είτε από μικρόφωνα είτε από απλή τηλεφωνική σύνδεση μέσων διαδυκτίου.

Εικόνα,  από web κάμερα ή από διαφάνειες (slides)

Δεδομένα, προγράμματα ή και ανταλλαγή εφαρμογών με τη χρήση υπολογιστών.

Τα πλεονεκτήματα του Distance Learning είναι:

 Εξαιρετικά ευέλικτο.

Επιτρέπει στον φοιτητή την επιλογή έναρξης, τόπου και διάρκειας σπουδών.

 Ο φοιτητής δεν υποχρεούται στην παρακολούθηση προγραμματισμένων διαλέξεων και αντίστοιχων φροντιστηριακών μαθημάτων (tutorials).

    Ο φοιτητής έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αντίστοιχους συνεχούς παρακολούθησης συναδέλφους τους (full time students), που φοιτούν στο πανεπιστήμιο, είναι κανονικά εγγεγραμμένος στη επίσημη λίστα σπουδαστών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που έχει επιλέξει, αποτελεί μέλος της σπουδαστικής ομάδας και απολαμβάνει το ίδιο καθεστώς και τα ίδια προνόμια.

* Εγγραφές όλο το χρόνο

* Διαρκής υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό

* Σύγχρονα, Ευέλικτα, και Μεθοδικά

  Στο σύστημα distance learning είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν πάνω από 80.000.000 άνθρωποι ανά τον κόσμο ενώ από αυτούς τα 3 200 000 είναι από την Ευρώπη.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα της τηλεκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στην ακόλουθη διεύθυνση:


http://carbon.cudenver.edu/~lshery/pubs/issues.html

Best View with 1024x768 screen and IE 5.0 ^  © Copyright 2005 Football Academy Belgrade, contact: webmaster@fila.gr